002 - kopie.jpg

Kdosi moudrý řekl,že poznat lásku a ztratit ji není až tak zlé.Daleko hůř jsou na tom ti,co projdou životem aniž by poznali její sladkobolnou chuť.Lidé citově chladní nepocítí snad nikdy trápení,ale nepoznají ani radost a štěstí,které láska přináší.Co na tom,že ono štěstí bývá tak prchavé 


 

Anatole France

V duši,která trpí,proto,že miluje je něco posvátného 

E.M.Remarque

Tu jsem náhle viděl,že mohu pro druhého něco udělat,znamenat,už jenom tím,že tu jsem a že ten druhý je šťastný,protože jsem u něho.Je to něco,pro co lze žít. 

Nestroy

Jen a jen překážky jsou pravým kořením lásky.Kdo ještě nikdy nesletěl po schodech dolů,komu nehrála ještě záda všemi barvami duhy,kdo ještě nikdy nedostal obsah lavoru na hlavu,takový chudák nezná půvaby pravé lásky. 
 

Bertold Brecht

Láska je přání něco dávat,nikoli dostávat.Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého.K tomu je třeba,aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn.Toho lze dosáhnout vždycky. 

Viktor Dyk
Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná.
Nemiluj přepříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva.
Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti.
 
 

 
 

Ernest Hemingway

A jestli jsi miloval někdy ženu,nebo zemi,prožil jsi vyjímečné štěstí a umřeš-li potom,to už není důležité

Skutečná láska dvou lidí nemůže nikdy skončit  "Happy endem "  

Hugo

Láska je podobna stromu.Vyrůstá sama od sebe,zapouští kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.

Saint Exupery

Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním,z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí - z lásky trápení nepochází.Trápení plyne z touhy vlastnit a ta je opakem lásky.

Milovat znamená,ne hledět jeden na druhého,ale dívat se společně jedním směrem 

Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je. 

Skutečná láska začíná tam,kde oplátkou nic nečekáš   
 


 

Tolstoj

Láska ničí smrt,obrací ji v pouhý přízrak,život zbavuje nesmyslnosti a naplňuje smyslem,z neštěstí je s to udělat štěstí.

J.Čapek

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky; tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika.

William Shakespeare
Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována..
.

 

J.Erskine

Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.

Stendhal

Láska je líbezný květ.Ale je třeba odvahy,abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

Jestliže jsme si láskou ženy jisti,zkoumáme její krásu.Pochybujeme-li o jejím srdci,nemáme kdy se starat o její obličej

Žárlivost vyžadujeme jenom od toho,na koho bychom sami mohli žárlit.

Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě.

Od té chvíle,co miluje,nevidí ani nejmoudřejší muž žádnou věc tak,jak opravdu vypadá.

Celé umění milovat se myslím zakládá jenom v tom,abychom říkali přesně to,co odpovídá míře opojení v daném okamžiku.To jest: abychom naslouchali své duši.


P.Géraldy

Hleď,ať se vždycky můžeš podepsat pod své dobrodružství.Nechť i to nejchvatnější má svůj smysl,nechť i to nejobyčejněší má svou vůni.Nechť každé je básní! Básně nemusejí být vždycky velké.I malé básně mohou však být dokonalé.

Byť by člověk sám sebe sebevíc miloval,vždycky shledá,že není dost milován druhými.  

Krásný,mladý muž chce být milován pro svého ducha.Stane-li se slavným,maluje se,dává si masírovat obličej a bojí se,že jen lesk jeho jména a jeho úspěchy mu získávají oddanost žen.

Nemiluj úspěchů příliš rychlých ani vítězství příliš těsných.Slabosti srdce to jsou,co způsobují nejkrásnější zemdlení.Nepronásleduj ženy jen ze sportu,pro nic za nic,jen pro radost z pronásledování.Člověk se připoutá k tomu,co pronásleduje.A jeho procitnutí pak bývají žalostná.Ani nepronásleduj ženy jen z marnivosti,jen proto,aby přibylo nové jméno do tvého seznamu.Muž,který běhá za sukněmi,to není velký muž.Kdo běhá,chytí leda vítr.

Balzac

Prohlédnou-li děti očima poprvé usmívají se.Zmocní-li se dívky přirozený cit,usmívá se,jak se usmívala ve svém dětství.Je-li světlo první láskou života,zdali pak láska není světlo srdce.

Láska neodpouští buď nic,anebo všechno.

Manželství je nedokonalé zařízení,které učiní snesitelným jen láska.

Být milencem je pohodlnější než být manželem.

Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek.Z toho důvodu se už kolik milenců rozešlo,ač věřili,že jsou spojeni navždycky.Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti prošly touto dvojí zkouškou života,rozvinuly v ní své chyby a své přednosti a ověřily si své povahy,mohou jít až ke hrobu držíce se za ruce.

 

004.jpg
Vodní dýmky - eshop SALEC - Tabáky Al Fakher
Country kapela
 


KNIHA NÁVŠTĚV

058.jpg
38.gif
21.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one